Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Liang Huang Bao Juan 梁皇宝卷

Liang Huang Bao Juan 梁皇宝卷

Price :
$0.99

Author

Unknown 佚名


FormatDESCRIPTION

恭闻梁皇帝主动腾国界集此宝卷因何以缘请讲其由为乃正宫郗氏孽重如山因堕异类感蒙志公禅师乃师是弥勒世尊于第七世中迦叶佛降临于娑婆世界在五台山顶上修为第一火君参禅悟道转为禅师方知过去未来将此忏法亦能超度亡魂追蔫宗祖和冤释结除患延生或礼或诵必要处心恭敬上格天庭下达冥司是何因缘皆因正宫郗氏作恶多端毁经灭像遍拆圣贤秽气冲天那上帝瞋怒敕下玉旨传乃十王闻知有郗氏造诸恶孽遂勾魂受苦堕为蟒蛇身受千般苦楚口阔三尺难以以吃食身以十丈有余日无食物充饥夜无大洞安身又乃身上多生鳞甲甲内多有蛆虫吃肉日夜凄凉受苦不堪感蒙大慈观音赐她金丹一粒衔在口中能作人言叫她哀告帝主设法超度传于后世今乃开卷者各宜诚心恭听不可谈笑切忌高声喧哗

梁皇宝卷初开展,恭请诸佛降坛延。和佛

善男信女处诚听,增福延寿处处安。

得失荣枯苦自添,机关用尽枉徒然。

人心不足蛇吞象,世事反复螳捕蝉。

无药可医公卿病,有钱难买子孙贤。

各家守分随时过,便是逍遥自在仙。

却说梁武帝主与正宫郗氏梓童娘娘三宫六院日日赴宴夜夜笙歌乃梁皇睡到三更得其一梦梦见二虎随身紧赶紧走慢赶慢走逃向前去又见乃万丈深坑上前无路正在心慌之际忽见坑边有一株松树树旁有株枯藤垂地那武帝手攀枯藤上树又见左边有四根毒蛇右边有三条恶龙树上蜜蜂做蜜忽有几点垂于武帝口中帝吞贪滋味甜抬头一望只见树上有红白二鼠这咬枯藤乃帝在树上避虎全要靠在此藤若是只藤咬断跌下深坑岂不被龙虎所害忽然原来跌落深坑吓得那帝遍身冷汗醒来却是一梦遂将今日早朝两班文武众卿排齐帝说眹昨夜三更得其一梦将梦中之事细说一遍此梦未知吉凶卿等若能详解即便加封当有大夫邓通俯伏金阶臣启万岁东林寺有一高僧名曰志公专为详梦武帝准奏诣诏志公入殿乃次日志公入殿臣僧见驾愿圣皇万岁万万岁那皇将梦中之事细说分明臣僧启奏万岁一一详解那二虎是万岁心猿意马万丈深坑是万岁身边妇女娇妻左边四条毒蛇即是酒色财气右边三条毒龙乃是三宫六院弹唱笙歌合宫嫔妃枯藤乃是万岁龙身上有红白二鼠就是日月催过光阴乃蜜蜂之蜜是万岁的花花世界故如帝主贪爱甜和快乐失堕凡尘那帝主听得志公详说此梦心惊胆战嚎啕大哭两眼流泪即便离却龙庭拈香忙拜师父相称望发慈悲指我何去修行那志公禅师先传金刚经一部那武帝听了毫骨悚 然就拜为国师一心持斋念佛讽诵金刚又吩咐那光禄大夫从今以后我要戒酒除荤乃武帝持斋三月骨瘦如柴那众臣等十分苦劝开荤保养龙体那武帝大怒说道如今以后两班文武再来奏者斩首午门绝不赦罪