Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Dong Lin Lie Zhuan 东林列传

Dong Lin Lie Zhuan 东林列传

Price :
Free

Author

Chen Ding 清-陈鼎


FormatDESCRIPTION

杨时字中立南剑将乐人幼颖异能属文稍长潜心经史熙宁九年中进士第时河南程颢与弟颐讲孔孟絶学于熙丰之际河洛之士翕然师之时调官不赴以师礼见颢于颍昌相得甚欢其归也颢目送之曰吾道南矣四年而颢死时闻之设位哭寝门而以书赴告同学者至是又见程颐于洛时盖年四十矣一日见颐颐偶瞑坐时与游酢侍立不去颐旣觉则门外雪深一尺矣闗西张载尝着西铭二程深推服之时疑其近于兼爱与其师颐辩论往复闻理一分殊之说始豁然无疑杜门不仕者十年久之歴知浏阳余杭萧山三县皆有惠政民思之不忘张舜民在谏垣荐之得荆州教授时安于州县未尝求闻达而德望日重四方之士不远千里从之游号曰龟山先生时天下多故有言于蔡京者以为事至此必败宜引旧德老成置诸左右庶几犹可及时宰是之会有使髙丽者国主问龟山安在使回以闻召为秘书郎迁著作郎及面对奏曰尧舜曰允执厥中孟子曰汤执中洪范曰皇建其有极歴世圣人由斯道也熙宁之初大臣文六艺之言以行其私祖宗之法纷更殆尽元佑继之尽复祖宗之旧熙宁之法一切废革至绍圣崇宁抑又甚焉凡元佑之政事着在令甲皆焚之以灭其迹由是分为二党缙绅之祸至今未殄臣愿明诏有司条具祖宗之法着为纲目有宜于今者举而行之当损益者损益之元佑熙丰姑置勿问一趋于中而已朝廷方图燕云虚内事外时遂陈时政之弊且谓燕云之师宜退守内地以省转输之劳募边民为弓弩手以杀常胜军之势