Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Jin Xian Bei Yi 今献备遗

Jin Xian Bei Yi 今献备遗

Price :
Free

Author

Xiang Dushou 明-项笃寿


FormatDESCRIPTION

徐达濠州人元至正癸巳滁阳王郭子兴据濠达与太祖髙皇帝以兵属焉达委心事太祖从授镇抚勇略冠军位诸将上乙未太祖为孙徳崖军所执郭子兴亦方系徳崖达身易太祖归而郭亦归徳崖以易达由是宠信日隆从渡江下采石太平掳元陈也先太平城下东取溧水溧阳所至辄克丙申从入建康拜大将军浮江而下大破元军克京口授镇江翼元帅府统军大元帅迁江南等处行枢宻院同佥进攻毘陵擒张士诚弟张九六及其将张徳丁酉克毘陵进佥院徇下寜国宣城取马驼沙戊戌克宜兴太祖征婺州达守建康己亥以池州功进奉国上将军同知枢宻院征皖城击赵普胜军浮山砦破之得潜山庚子陈友谅寇池州设伏破之张士诚陷我宜兴攻复之辛丑进江南等处行中书省右丞从攻江州陈友谅走武昌屯兵夏口还守江州召还复命守江州比至友谅已先入城守与战大破之壬寅取豫章进征武昌而友谅将康泰以豫章叛还击擒之癸夘张士诚寇我寿春太祖往救之达为前锋破士诚军遂围庐州而友谅复寇豫章诏罢围来救豫章太祖督诸将征友谅师次彭蠡湖友谅军精甚达先驱陷陈俘其军友谅军夺气达还守建康我军乘胜鏖战竟殱友谅语在开平王事中甲辰进左相国武昌平略取庐州诸郡乙巳太祖下令伐张士诚拜达为大将军常遇春为副帅师东下大破士诚军吴兴皁林下湖州进围姑苏达军葑门常遇春军虎丘有与滁阳王同名郭子兴者军娄门华云龙军胥门汤和军阊门王弼军盘门张温军西门康茂材军北门耿炳文军城东北仇成军城西南何文辉军城西北筑长围困之架木塔与城中浮屠等筑台三成