Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Wen Zong Ji 文总集

Wen Zong Ji 文总集
Product Image Item Name- Price

  秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守,以窥周室,有席卷天下、包举宇内、囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之备;外连衡而...

初,郑武公娶于申,曰武姜,生庄公及共叔段。庄公寤生,惊姜氏,故名曰寤生。遂恶之。爱共叔段,欲立之。亟请於武公,公弗许。......

  弥迆平原,南驰苍梧涨海,北走紫塞雁门。柂以漕渠,轴以昆岗。重江复关之隩,四会五达之庄。当昔全盛之时,车挂轊,人驾肩;廛闬扑地,歌吹沸天。孳货盐田,铲利铜山;...

  诸弟性虽敏黠。而蓄奸稔恶。尝自矜有出人之智。安端凶狠。谿壑可塞而贪黩无厌。求人之失。虽小而可恕。谓重如泰山。身行不义虽入大恶。谓轻於鸿毛。昵比群小。谋及妇人...

帝姓李氏,讳渊,字叔德。其先陇西成纪人,後徙长安。祖虎,佐周有功,为柱国,追封唐公。帝生袭封,隋大业十二年十二月为太原留守,明年五月举义兵,十一月入长安,尊立恭...

  帝生于姜水。(《说文》)因姓姜,以火德王,称炎帝。一云赤帝。一云有焱氏。始作耒耜,号神农氏。一云农皇。以起烈山,亦号烈山氏。一云厉山氏。一云连山氏,一云朱襄...

昔天造草昧之初,有圣经纶之始,原鹿逐而犹走,瞻乌迁而未宣,必有异人间出,命世挺生,负问鼎之雄图,郁拔山之壮气,控御英杰,鞭挞区宇,志逸风飚,势倾海岳。或一九请封...

  古之君子其责己也重以周其待人也轻以约重以周故不怠轻以约故人乐为善闻古之人有舜者其为人也仁义人也求其所以为舜者责於己曰:彼人也予人也彼能是而我乃不能是早夜以思...

道士潘诞奏,悉达太子不能得佛,六年求道,方得成佛。是则道能生佛,佛由道成,道是佛之父师,佛乃道之子弟。故佛经云:“求於无上正真之道。”又云:“体解大道,发无上意...

随帝在日,早与朕论及卿才。故命卿,勿以为辞,称疾不往。与朕卧将,其亦可焉。(石刻) ○又敕......